Erklæring om støtte til Ukraine mod russisk aggression

Declaration of Support for Ukraine Against Russian Aggression

Billetstand med Ukraine

Vi, undertegnede, der repræsenterer dk.aticket.nets kollektive stemme, erklærer hermed vores urokkelige støtte til Ukraines befolkning i deres modige bestræbelser på at forsvare deres suverænitet og uafhængighed mod russisk aggression.

På dk.aticket.net tror vi fuldt og fast på principperne om fred, retfærdighed og nationers ret til at bestemme deres egne skæbner fri for ekstern indblanding. Den nuværende krise i Ukraine er en markant krænkelse af disse principper, og vi står i solidaritet med det ukrainske folk, når de står over for de udfordringer, som russisk aggression udgør.

Vi fordømmer enhver form for aggression, der truer stabiliteten og freden i regionen, og vi udtrykker vores dybe bekymring for velfærden for de ukrainske borgere, der er berørt af konflikten. Det er vores oprigtige håb, at en fredelig løsning kan opnås gennem diplomatiske midler, med respekt for Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

Som en platform, der er forpligtet til at fremme positive forbindelser og oplevelser, bekræfter dk.aticket.net sin forpligtelse til at fremme enhed, forståelse og solidaritet mellem nationer. Vi opfordrer vores samfund og interessenter til at slutte sig til os for at støtte befolkningen i Ukraine i disse udfordrende tider.

I lyset af modgang tror vi på styrken af internationalt samarbejde og kraften i kollektiv handling. Lad os alle arbejde hen imod en fremtid, hvor fred, retfærdighed og respekt for national suverænitet hersker.

Underskrevet,

dk.aticket.net-teamet

9.9.2022